<div align="center"> <h1>: Strona Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach :</h1> <h3>Oficjalna Strona Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach</h3> <p>Żarki, Szkoły podstawowe, SP Żarki, sp zarki, UMIG Żarki, um zarki, Szkoła Podstawowa w Żarkach, Władysław Szafer, Stanisława Nowak</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://info.spzarki.cal.pl" rel="nofollow">http://info.spzarki.cal.pl</a></p> </div>